• تفہیم القرآن پشتو از مولانا سید ابو الاعلی مودودی جلد سوم

  • تفہیم القرآن پشتو از مولانا سید ابو الاعلی مودودی جلد چہارم

  • تفہیم القرآن پشتو از مولانا سید ابو الاعلی مودودی جلد پنجم

  • تفہیم القرآن پشتو از مولانا سید ابو الاعلی مودودی جلد ششم