• تفہیم القرآن پشتو از مولانا سید ابو الاعلی مودودی جلد پنجم

  • تفہیم القرآن پشتو از مولانا سید ابو الاعلی مودودی جلد ششم